DESIGNOVÉ NÁSTĚNKY ♦  PŘÍRODNÍ MATERiÁL ♦ V RÁMU ♦  HEXAGON ♦  KRUH ♦ NA ZAKÁZKU

Materiál

 


unnamed

Marmoleum®: Talent od přírody


První CO2 neutrální materiál k výrobě nástěnek na světě. CO2 free_bulletin_board

Vyrobit opravdu dobré Marmoleum® je umění a s výrobou máme více než 150 let zkušeností. Marmoleum® je vyrobeno z 97% z přírodních surovin. Není překvapením, že je světový lídr na poli ekologických pružných krytin.

Marmoleum®

97% přírodních surovin

43% recyklovaného obsahu

100% biologicky odbouratelné

Nízké náklady na vlastnictví

Hygienické a vyžaduje méně čištění

Schváleno britským ústavem Allergy UK

Uměni výroby linolea se rozvíjí již 150 let.

     "Výroba krytiny MarmoleumR je uměním, kterému se nedá naučit na žádné obchodni nebo řemeslné škole. Ve skutečnosti existuje pouze hrstka lidí, kteří toto umění ovládají. Proces výroby začíná pěstováním lnu. Len, surovina známá předevšim svým využitím v textilním a papirenském průmyslu, poskytuje semínka, jejichž lisovánim vzniká lněný olej, základni surovina pro výrobu krytiny MarmoleumR. Lněný olej je smíchán s borovicovou pryskyřicí. Při vystavení určité teplotě vytvoří tyto dvě suroviny linoleový cement, pružnou rosolovitou hmotu, tvořící základ pro MarmoleumR. Po přidání dřevité moučky, vápence a pigmentů vznikne různobarevny granulát, který prochazí dalšími vyrobními kroky před tím, než nakonec skončí na velkém pásovém dopravníku vedoucím do velkého kalandrovacího stroje. Zde ve dvou oddělených fázích výroby vznikají kalandrováním a nalisováním směsi na jutovou rubovou textilii uni dekory. Pásy linolea, dlouhé často až 18 km potom z kalandru putují vyzrát do sušících komor. Následně je na ně nanášena ochranná povrchová úprava Topshield2.

     Určení přesné směsi ingrediencí, zajištění správné doby zpracování, použití vhodné teploty a tlaku. To jsou dovednosti, které musí experti na výrobu krytiny MarmoleumR ovládat. Jsme hrdi na naše experty, stejně jako oni jsou hrdi na každý kus krytiny MarmoleumR, který vytvoří. Od toho, jak řídíme naše továrny, až k tomu, jak vybíráme suroviny; způsob jakým vyrábíme naše podlahy, je součástí toho, jak plníme své poslání vytvářet lepší životní prostředí.

     Používáme hodnocení životního cyklu - Life Cycle Assessment, otevřenou a transparentní metodiku pro měření kompletního environmentálního výkonu našich produktů. Zavázali jsme se dodržovat principy zeleného designu : zvyšovat efektivitu, snižovat spotřebu základních surovin a vždy hledat to nejekologičtější řešení. Snižujeme, znovu používáme, recyklujeme a renovujeme. Například shromažďujeme a recyklujeme odřezky z instalací a pomáháme znovu zpracovat použitý materiál do nových produktů.

     Vyrábíme naše podlahové krytiny v čistých, účinných továrnách, za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů." potvrzuje švýcarský výrobce.


unnamed (1)

Life Cycle Assesment


     Forbo používá hodnocení životního cyklu (LCA) jako nezávislou metodiku měření svého dopadu na životní prostředí. Hodnocení životního cyklu (LCA) je v rámci ISO 14040 definováno jako souhrn a hodnocení vstupů i výstupu a možných dopadů na životní prostředí během životního cyklu výrobku – přístup od kolébky ke kolébce.

          Měření pro konkrétní kategorie dopadu se zaměřuje na úsilí o snížení. Je tak základem celkového i toho zeleného rozvoje společnosti Forbo. LCA je kalkulováno na 1m2 instalované podlahové krytiny od výroby až po instalaci. Naši kalkulaci LCA stavíme na váženém množství všech produktů, které vyrábíme a také na spotřebě energie všech našich kanceláří a skladů po celém světě.

     Prohlášení ekologicky šetrných výrobků (EPD) Společnost Forbo Flooring Systems vydala Environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro své jednotlivé podlahové krytiny. EPD prezentuje kvantifikované environmentální údaje pro daný výrobek, získané na základě informací z posouzení životního cyklu (LCA). EPD je zpráva ověřená institutem výrobců pružných podlahových krytin (ERFMI), která shrnuje a vysvětluje údaje získané z LCA.

     S každým novým produktem usilujeme jako výrobce o:

● Zvýšení efektivity při využívání surovin, energie a dalších zdrojů

● Minimalizaci poškození nebo znečištění ze zvoleného materiálu

● Snížení na minimum všech dlouhodobých poškození způsobených používáním výrobku.

● Zajištění, že plánovaná životnost výrobku je nejvýhodnější z hlediska životního prostředí


 unnamed (2)


CO2 free_bulletin_board 

Uložit