DESIGNOVÉ NÁSTĚNKY ♦  PŘÍRODNÍ MATERiÁL ♦ V RÁMU ♦  HEXAGON ♦  KRUH ♦ NA ZAKÁZKU

Ochrana osobních údajů

Společnost sinne, s.r.o., se sídlem Praha 10, 394 Pristoupimska, IČ: 45274223 (dále jen "správce") o Vás zpracovává/bude zpracovávat osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jste správci poskytl či poskytnete, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.
Dále Vás tímto informujeme, že:

 • nejste povinen/povinna poskytnout správci jakékoliv údaje o své osobě; jste oprávněn/oprávněna odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv Vaše osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně;
 • svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat;
 • máte právo přístupu ke svým osobním údajům;
 • máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistíte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě máte dále právo požadovat, aby tyto osoby:
  • se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;
  • odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;
  • provedly opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;
  • zablokovaly nebo zlikvidovaly Vaše osobní údaje;
  • zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.